Teknik Pedagogen AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknikpedagogen Företaget Utbildning Tjänster Nyheter Kontakt Refferenser
Teknikutbildning Instruktörsutbildning

 

 

Styr & regler
Fastighetsautomation
FESTO Kurser

 

Teknikutbildning

Information om :

Teknikutbildnings verksamheten

Teknik Pedagogen genomför utbildningar som ständigt utvecklats och förbättras. Det är framför allt El-teknikutbildningar för personal i produktionen i allmänhet och till maskintekniker som den stora målgruppen i synnerhet.

 

8

 

Vi tror att många medarbetare har behov att lära sig mer för att kunna utvecklas och kunna medverka i utvecklingen av produktionen.

 

teknikhuman

 

Modellen som är hämtad från ”Du och din mänskliga faktor” (Gunnar Falgren -95) visar att om man eliminerar driftstörningar orsakad av teknik, så kommer fel beroende på den mänskliga faktorn att behöva ligga i fokus för att eliminera andra driftstörningar.

 

28

 

Teknik Pedagogen har utbildat ca 1800 personer inom området. Utbildningarna har genomförts sedan början av -90 talet. De olika utbildningarna som ligger till grund för vårt program har varit:

 

 

En av anledningarna att dessa kurser har varit så framgångsrika är att de följt utvecklingsbehovet av ny arbetskraft som Svenska arbetsgivar-föreningen förutspådde i början på -90 talet (Teknisk kompetens för framtidens företag SAF 1994) för modern produktionsindustri.

 

saf

Redogörelse från den utredningen sammanställt i en modell.

 

Metoder

För att utbilda framgångsrikt krävs det att yrkesutbildningen genomförs på ett genomarbetat sätt där hänsyn tas till individen, dennes yrke. Att personen får känna sig behövd som person i sitt dagliga arbete och att hans erfarenheter som de har med sig till utbildningen är värdefulla.

 

Vi vet, att det vi kan åstadkomma som utbildare är en slags påverkan och en början av lärande. För att sedan nya önskade kompetenser skall utvecklas, så görs det när de nya kunskaperna praktiseras på arbetsplatsen.

 

ringar

 

figuren är från Annika Lundmarks bok Utbildning i arbetslivet 1998

 

Det är därför viktigt att utbildningarna genomförs med material likt det man använder på företaget. Därför är grunden i vår utbildnings dokumentation delvis sammansatt av kursdeltagarnas anläggnings-dokumentation, produktleverantörers dokumentation samt ett urval av teknisk litteratur efter elevens frågor från vårt referensbibliotek.

 

34

 

Vi använder aldrig typiska skolutrustningar som modeller med tillhörande instruktiva läromedel, då dessa ofta leder till att man lär sig den utrustningen och inte utvecklar individen att få mer kunskaper om teknik som används på arbetsplatsen.

 

Undervisningen ligger så nära verkligheten att den skulle kunna genomföras delvis på elevernas arbetsplatser (vilket ibland händer), men av praktiska skäl är det inte så ofta genomförbart.

 

23

 

Teknik Pedagogen eftersträvar att utbildningen är kreativ, viket utvecklar andra viktiga egenskaper i yrket, som kommunikations-, problemlösande-, och användarförmågor. Utbildningarna är också märkesoberoende vilket medför att fokus ligger på hur man lär tekniken, mer än att lära sig vissa märken. Detta för att eleven skall kunna utvecklas med avdelningens teknik.

 

Genom Teknik Pedagogens medverkan i olika forskningsuppdrag åt högskola och statligt verk har vi kommit i kontakt med viktig forskning inom området som utvecklat våra metoder.

Utbildningslokalen

18

Vår utbildningslokal uppskattas mycket både av våra elever och andra som använt denna.

Samarbetes partner

Teknik Pedagogen AB samarbetar med andra pedagoger och tekniker för att kunna erbjuda yrkesutveckling och utbildning till ledande och utvecklingsinriktade produktionsföretag.

Uppdragsgivare

AstraZeneca, DynaMate, Saab Automobil Powertrain AB, Kungsörnen, Scania, Lärarhögskolan i Stockholm, Skolverket och Marinen.

 


Copyright © 2005 Teknik Pedagogen i Södertälje AB. Alla rättigheter reserverade.

Yrkesutveckling för framtiden

Teknik Pedagogen arbetar med yrkesutveckling. När du vill förändra din egen eller dinna medarbetares framtid så är Teknik Pedagogen det rätta valet för förändring i positiv riktning.

Teknik Pedagogen i Södertälje AB är ett ledande tvär vetenskapligt företaget inom branchen.

Läs mer>>

 

Nyheter

Troligen värdens dyraste schampo!

Nu introducerar vi två nya kurser inom den analoga styr & reglertekniken. Kurserna kommer att komplettera vårt andra kursutbud inom området.

 Läs mer>>

Att vara mer effektiv blir allt viktigare.

Läs mer>>

 

Hemsidan är under uppbyggnad

Det som förnärvarande är publikt är

Teknikutbildningar, Företag och Kontakt.

Läs mer>>