Teknik Pedagogen AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknikpedagogen Företaget Utbildning Tjänster Nyheter Kontakt Refferenser
Huvudägare Utvecklingspartner Nätverk

 

 

 

Huvudägare

 

LARS-OLOF JOHANSSON

 LOJlokal

Huvudägare i Teknik Pedagogen AB

 

Lars-Olof Johansson har varit verksam inom läraryrket och hela dess begrepp sedan 1985 och har en bred erfarenhet av utbildning i olika sammanhang.

 

Mellan 1994 – 1998 arbetade Lars-Olof som lärare på Lärarhögskolan i Stockholm. Där hans undervisning varvades med arbete i utvecklingsprojekt som la om fokus från att utbilda lärare, till mer fokus på att göra studenterna uppmärksamma på hur eleven lär. Under denna tid, som också varvades med undervisning inom gymnasieskolan och industrin grundlades tankar och värderingar som legat till grund för Lars-Olofs företagande inom yrkesutvecklingsfrågor.

 

Lars-Olof har även under 12 års tid, arbetat med yrkesutbildning inom gymnasieskolan. Förutom skolans elever har Lars-Olof arbetat med fortbildning av personal verksamma inom produktionsindustrin.

 

Tiden innan lärarkarriären arbetade Lars-Olof som installationselektriker under sju år.

 

Som företagare har Lars-Olof stor erfarenhet från yrkesutbildning, han har utbildat över 1800 personer inom modern produktionsindustri.

 

17

 

Lars-Olof har också genomfört expertuppdrag åt Skolverket och Lärarhögskolan. Där han bl.a. medverkat vid framtagande av kompetensprov(nationella provsystemet som även används av valideringskommissionen), där helhetssyn gällande yrkeskompetens skall kunna mätas.

 

Lars-Olof är också Examinator och utbildar instruktörsutbildare inom dykeriverksamhet. Lars-Olof bedriver forskning inom pedagogik kopplat till risksporter i allmänhet och dykeri i synnerhet. Han fokuserar på instruktörens agerande och elevens möjlighet att kunna utvecklas under hans ledning.

 

Yrkesutvecklingsfrågor och forskning

 

Med funderingar på hur teknikutvecklingen påverkar våra yrken har Lars-Olof specialiserat sig på vilka begreppsuppfattningar som måste finnas för att förstå det nya eller vilka villkor som tekniken ställer på oss.

 

Nya yrken tar över andra yrkens uppgifter, här fokuseras funderingarna kring hur vissa yrkeskunskaper kan försvinna när ny teknik införs. Frågan kan ställas om en yrkesgrupp skall fortbildas eller om person med spetskompetens skall komma in? Ett resultat och kvalitets tänkande är också intressant i detta resonemang.

 

Lars-Olof är också mycket medveten om hur olika utbildningsmetoder skapar andra efterfrågade kompetenser hos deltagarna när de genomför teknikutbildningar.

 

 

 


Copyright © 2005 Teknik Pedagogen i Södertälje AB. Alla rättigheter reserverade.

Yrkesutveckling för framtiden

Teknik Pedagogen arbetar med yrkesutveckling. När du vill förändra din egen eller dinna medarbetares framtid så är Teknik Pedagogen det rätta valet för förändring i positiv riktning.

Teknik Pedagogen i Södertälje AB är ett ledande tvär vetenskapligt företaget inom branchen.

Läs mer>>

 

Nyheter

Troligen värdens dyraste schampo!

Nu introducerar vi två nya kurser inom den analoga styr & reglertekniken. Kurserna kommer att komplettera vårt andra kursutbud inom området.

 Läs mer>>

Att vara mer effektiv blir allt viktigare.

Läs mer>>

 

Hemsidan är under uppbyggnad

Det som förnärvarande är publikt är

Teknikutbildningar, Företag och Kontakt.

Läs mer>>